ISI_Logo_Digital
collage-inSitu

In-Situn laitteet ympäristömittauksiin

In-Situlta löytyy kattava valikoima veden laadun mittaussondeja ja muita laitteita ympäristön seurantaan. In-Situn mittauslaitteet, tiedonsiirtoyksiköt ja pilvipalvelu on suunniteltu yhtenäiseksi helppokäyttöiseksi järjestelmäksi, jonka avulla mittausdata pystytään kokoamaan tehokkaasti pilvipalveluun.

K5 AT700_I_alpha

Veden laatu

In-Situn Aquatroll-moniparametrisondeja voidaan käyttää käsimittauksissa ja veden laadun jatkuvatoimisessa seurannassa. Sondeja on saatavilla sekä kiinteillä, että vaihdettavilla antureilla, joihin käyttäjä pystyy asentamaan tarvitsemansa anturit, ja moniparametrisondi pystytään varustamaan harjapuhdistuksella. In-Situn veden laatuanturit ovat vakaita, ja fiksujen kalibrointiratkaisujen ansiosta myös kalibrointinesteen kulutusta on pystytty pienentämään.

Pinnankorkeusloggerit

In-Situn pinnankorkeusloggerivalikoimasta löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin ympäristöpuolen pinnanmittaustarpeisiin. Veden laadun mittaussondien tapaan In-Situn pinnankorkeusloggereita pystytään käyttämään itsenäisinä loggereina ja Vulink-tiedonsiirtoyksikön kanssa, mikä mahdollistaa mittaustulosten siirtämisen pilvipalveluun.

2-Pinnankorkeus
3 Tiedonsiirto

Tiedonsiirto

Vulink-tiedonsiirtoyksikkö toimii linkkinä mittauslaitteen ja pilvipalvelun välissä. Vulinkin avulla mittausdata pystytään siirtämään pilvipalveluun tai ftp-serverille. Vulink on monipuolinen, helppokäyttöinen ja edullinen tiedonsiirtoyksikkö, jonka käyttöönotto maastossa onnistuu erittäin nopeasti.

Pilvipalvelu

In-Situn HydroVu-pilvipalvelu on tehokas ratkaisu mittausdatan siirtoon ja käsittelyyn. Pilvipalvelun avulla pystytään seuraamaan kaikilta mittauslaitteilta saatua dataa reaaliaikaisesti ja paikasta riippumatta.

5 Pilvipalvelut
K6 Välineet ja tarvikkeet

Välineet ja tarvikkeet

Meiltä saat apuvälineet ja tarvikkeet ympäristömittauksiin:

  • pinnankorkeusmittarit
  • mittauspoijut
  • kalibrointiliukset ja solid state -kalibrointipurkit
  • tarvikkeet hidasvirtausmittauksiin (low flow sampling)
Lue lisää tuotteista

In-Situn kotisivuilta

Keller-logo
ISI_Logo_Digital
Elvatech Logo
Logo Lambrecht 2022 RGB